26 September 2021

Profil Hakim

 

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

ROZZA EL AFRINA, SH.,KN.,MH

NIP. 19760428 200212 2 002

 

 

 

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.

NIP. 19751111 200212 200 5

 

  HAKIM

NIP. 19791227 200604 1 002

 

 

  HAKIM

NIP. 19870319 200912 2 005

MEGA MAHARDIKA, S.H.

NIP. 198804072017122001

 

PEBRINA PERMATA SARI, S.H.

NIP. 198902122017122002 

FARHAN MUFTI AKBAR, S.H.

NIP. 199401062017121005

RINA WAHYU YULIATI, S.H.

NIP. 199507302018022003

Copyrights © 2016 - 2021 | Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II | All rights reserved

Skip to content